แบบทดสอบออนไลน์ Christmas66Quiz แบบทดสอบกิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ปีการศึกษา 2565 รับวุฒิบัตรทาง E-mail - hongpagkru

20 ธ.ค. 2565

แบบทดสอบออนไลน์ Christmas66Quiz แบบทดสอบกิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ปีการศึกษา 2565 รับวุฒิบัตรทาง E-mail

 

แบบทดสอบออนไลน์ Christmas 66Quiz แบบทดสอบกิจกรรมวันคริสต์มาส กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านเก่าค้อ ปีการศึกษา 2565 รับวุฒิบัตรทาง E-mail

คำชี้แจงChristmas 66Quiz


1. ระบบเต็มหรือจำกัดจำนวนต่อวัน แนะนำให้ทำช่วงเช้า
2. ใส่อีเมล์ผิดต้องใช้ gmail เท่านั้น
3. คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
4. ต้องใช้เวลาในการตอบกลับอีเมล์ อาจนานถึง 1วัน
5. อาจอยู่ในเมล์ขยะ
6. บางเพจจำกัด gmail และให้ทำได้เพียงครั้งเดียว
7. บางเกียรติบัตรไม่ส่งทางอีเมล์ต้องดาวโหลดจากเว็บไซต์

ตัวอย่างเกียรติบัตรChristmas66Quiz


ถ้าคุณสอบผ่านเกณฑ์การประเมิน จะได้รับเกียรติบัตรทางอีเมล
If you passed you will receive a printable certificate shortly.