ขอเชิญลงทะเบียน อบรมฟรี!! Coding for Farm วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2564 - hongpagkru

12 พ.ย. 2564

ขอเชิญลงทะเบียน อบรมฟรี!! Coding for Farm วันที่ 17 – 20 ธันวาคม 2564

 

เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม Coding for farm อบรมฟรี

ระหว่างวันที่
17 – 20 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.

พิเศษ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับอุปกรณ์ IoT จำนวน 1 ชุดหลังจากการอบรมเสร็จสิ้น

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ สถาบันฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน