hongpagkru

hongpagkru

Recent Posts

16 พ.ย. 2565

คู่มือการจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

19:17
  คู่มือ การจัดกิจกรรมลูกเสือ เสริมสร้างทักษะชีวิต ชุดนี้  จัดทำขึ้นสำหรับผู้กกับลูกเสือใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมลูกเสือ   โดยบูรณาการกิจ...
Read More

โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” ในซีรีส์ที่ 4 กับ “การเขียนแผน ควรฝึก” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

18:24
  โครงการอบรมออนไลน์ “สร้างความเข้าใจ และส่งเสริมศักยภาพครู สู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (𝘼𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 𝙇𝙚𝙖𝙧𝙣𝙞𝙣𝙜) เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้...
Read More

14 พ.ย. 2565

เผยแพร่ แจกไฟล์ Word Excel แก้ไขได้ งานพัสดุโรงเรียน จากเพจ พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

19:01
   ขอแนะนำ  เผยแพร่ แจกไฟล์ Word Excel แก้ไขได้ งานพัสดุโรงเรียน  จากเพจ พัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต” ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่าง ดาวน์โหลดไฟล์เข้าเคร...
Read More

13 พ.ย. 2565

รายงานผลการวิจัยและพัฒนา กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐา

18:18
  ตัวอย่างไฟล์รายงานผลการวิจัยและพัฒนา กรอบสมรรถนะผู้เรียนระดับประถมศึกษาตอนต้น สำหรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายงานการวิจัยฉบับนี้ มีวั...
Read More

รวมไฟล์เอกสารการเงินโรงเรียน ดาวน์โหลดฟรี!!

18:11
  ไฟล์เอกสารตัวอย่าง เอกสารการเงินโรงเรียน อิงรูปแบบเอกสารจาก คู่มือระบบการควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย กรมบัญชีกลาง 2544 ขอขอบคุณคำแนะนำและ...
Read More