ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการอบรม​ แบบหน้าเดียวและไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม” เครดิตเพจ ครูบอส - hongpagkru

12 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการอบรม​ แบบหน้าเดียวและไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม” เครดิตเพจ ครูบอส

 ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการอบรม​ แบบหน้าเดียวและไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม” เครดิตเพจ ครูบอส

ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการอบรม​ แบบหน้าเดียวและไฟล์รายงานอบรม​(Word) โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลด ไฟล์รายงานการอบรม​ แบบหน้าเดียวและไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ โครงการอบรมออนไลน์ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม” เครดิตเพจ ครูบอส

ไฟล์รายงานการอบรม​ 

ไฟล์รายงานแบบหน้าเดียว

ไฟล์รายงานอบรม

ขอบคุณที่มา Wisitpong Boss