hongpagkru

hongpagkru

Recent Posts

17 เม.ย. 2565

07:39
  โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน (Excel) ประเมินค่านิยม 123 ประการ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราห์และเขียนสื่อความ ประเมินกิจกร...
Read More

แบบทดสอบออนไลน์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

07:28
  แบบทดสอบประเมินความรู้นี้จัดทำขึ้นโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 เพื่อประเมินความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการจัดการเรีย...
Read More

อบรมออนไลน์ฟรี เรียนรู้ coding หัวข้อ “การออกเเบบ Flowchart & gorithm” 25 เม.ย.65 รับวุฒิบัตรจาก สถาบันการศึกษาเเละพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร

07:16
  อบรมออนไลน์ฟรี เรียนรู้ coding  เรียนเชิญคุณครู บุคลากรทางการศึกษา เเละผู้สนใจ ทุกท่านเข้าร่วม โครงการสัมมนาออนไลน์ กับ สถาบันการศึกษาเเละ...
Read More

ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดอ่านทำนองเสนาะผ่านระบบออนไลน์ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 จัดโดย : เพจกลอน กานต์ ศานต์ ศิลป์

07:13
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดอ่านทำนองเสนาะผ่านระบบออนไลน์ ชิงเงินรางวัลและทุนส่งเสริมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พร้อมเกียรติบัตร จัดโดย : เพจ...
Read More

ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. รับเกียรติบัตรฟรี โดย สพป.สุรินทร์ เขต 3

07:03
  ขอเชิญอบรมออนไลน์ หัวข้อ การเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับผลการประเมิน PISA 2022 วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. รับเกียรติบัตรฟร...
Read More

ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ. หัวข้อ Metaverse

06:56
  ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) รับเกียรติบัตรจาก สพฐ.  หัว...
Read More

16 เม.ย. 2565

ตัวอย่าง แผนการเรียนรู้ที่เน้น สมรรถนะ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ สพฐ.

06:39
  ตัวอย่าง แผนการเรียนรู้ที่เน้น สมรรถนะ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ สพฐ. แผนการเรียนรู้เห็ดหรรษา ลิงก์ดาวน์โหลดด้านล่าง ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
Read More

เผยแพร่ แบ่งปัน โปรแกรมคำนวณ PA2 อำนวยความสะดวก สำหรับคณะกรรมการประเมิน PA ในสิ้นปีงบประมาณ และเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA

06:15
โปรแกรมคำนวณ   PA2   อำนวยความสะดวก สำหรับคณะกรรมการประเมิน   PA   ในสิ้นปีงบประมาณ และเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA สำหรับ​ ครูไม่มีวิทยฐานะ​...
Read More

27 ก.พ. 2565

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565ผ่าน70%ขึ้นไปรับเกียรติบัตทันทีโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่

18:31
  แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565ผ่าน70%ขึ้นไปรับเกียรติบัตทันทีโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ ตัวอ...
Read More