แบบคำร้องขอย้ายครู สังกัดสพฐ. ไฟล์ Word แก้ไขได้ สำหรับคนจะยื่นปี 2566 นี้ - hongpagkru

20 ธ.ค. 2565

แบบคำร้องขอย้ายครู สังกัดสพฐ. ไฟล์ Word แก้ไขได้ สำหรับคนจะยื่นปี 2566 นี้

 

แบบคำร้องขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามที่มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 7436 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้แจ้งรายละเอียดปฏิทินการย้ายครู ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 สังกัด สพฐ. ปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้     สำหรับแบบคำร้องขอย้ายครู สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ด้านล่างครับ ดาวน์โหลดไฟล์ Word แก้ไขได้ คลิกที่นี่