ขอเชิญร่วมงานสัมมนา วิจัยเชิงคุณภาพ และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - hongpagkru

3 ต.ค. 2564

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา วิจัยเชิงคุณภาพ และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2

 

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ขอเชิญร่วมงานสัมมนา วิจัยเชิงคุณภาพ และการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 9.00 น. 

ช่องทางการรับชม

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/98186448071
Meeting ID: 981 8644 8071
Passcode: 947952

ช่อง YouTube https://youtube.com/channel/UCU_BrjyfzcTF5aoI1yfPP6A