อบรมออนไลน์ ฟรี “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดย สพม.1 กรุงเทพมหานคร - hongpagkru

6 ต.ค. 2564

อบรมออนไลน์ ฟรี “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น. โดย สพม.1 กรุงเทพมหานคร


อบรมออนไลน์ ฟรี “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” โดย สพม.1 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญเข้าร่วมอบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” ฟรีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  เชิญทุกท่านเข้าร่วมการอบรมออนไลน์ “เรียนรู้ PA สู่การปฏิบัติจริง” วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00 น.

– เขียน PA ให้ผ่านเกณฑ์
– ประเด็นท้าทายที่ตอบโจทย์การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
– การประเมินคลิปการสอนของครู
– การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
– บทบาทของฝ่ายบริหารต่อระบบประเมินวิทยฐานะ (ระบบ PA)

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วม Facebook Group “”สพม.กท 1 – PA” ที่ลิงก์ https://www.facebook.com/groups/sesao1.pa/ เพื่อฝากประเด็นคำถาม/ข้อสงสัยให้ท่านวิทยากร
 มีวุฒิบัตร/เกียรติบัตรออนไลน์ สำหรับผู้เข้าร่วมรับฟังตลอดการอบรม

*รับ Link เข้าร่วมการอบรมฯที่ Facebook Group*