ไฟล์PA 15 ตัวชี้วัด สรุปรายงานและประเด็นท้าทาย เครดิตเพจ ครูกิ๊กจ้า : กฤติยา พลหาญ - hongpagkru

4 ก.ย. 2565

ไฟล์PA 15 ตัวชี้วัด สรุปรายงานและประเด็นท้าทาย เครดิตเพจ ครูกิ๊กจ้า : กฤติยา พลหาญ

 


“เขียน PA อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ครูมืออาชีพ”

อย่างที่ทราบกันดีว่าการประเมินผลการทำงาน เป็นสิ่งที่สำคัญในการแสดงถึงความก้าวหน้า ความสามารถ หรือบ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำงาน ในวันนี้ทาง Starfish Labz จะมาพูดถึงการกำหนดความก้าวหน้าในอาชีพครู การทำวิทยาฐานะในรูปแบบ ว PA ที่ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยระยะเวลาการสอน (ปี) หรือจำนวนชั่วโมงในการอบรม