ขอเชิญลงทะเบียนเรียนออนไลน์หลักสูตร Microsoft ที่ 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐌𝐎𝐎𝐂 มีใบประกาศนียบัตรฟรี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) - hongpagkru

22 ก.พ. 2565

ขอเชิญลงทะเบียนเรียนออนไลน์หลักสูตร Microsoft ที่ 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐌𝐎𝐎𝐂 มีใบประกาศนียบัตรฟรี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

 


ขอเชิญลงทะเบียนเรียนออนไลน์หลักสูตร Microsoft ที่ 𝐓𝐡𝐚𝐢 𝐌𝐎𝐎𝐂 มีใบประกาศนียบัตรฟรี โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

📍microsoft001 : ทักษะความเข้าใจ การใช้เทคนโนโลยีดิจิทัล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

https://cutt.ly/MICROSOFT001.

📍microsoft002 : ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (โปรแกรมประมวลผลคำเพื่องานเอกสาร)

https://cutt.ly/MICROSOFT002.

📍microsoft003 : ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซลล์ (โปรแกรมการคำนวณ)

https://cutt.ly/MICROSOFT003.

📍microsoft004 : ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์พอยต์ (โปรแกรมนำเสนอชิ้นงาน)

https://cutt.ly/MICROSOFT004.

📍microsoft005 : ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ บีไอ (เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ)

https://cutt.ly/MICROSOFT005.

📍microsoft006 : ไมโครซอฟท์ เพาเวอร์ แอป (เครื่องมือสร้างบิซิเนสแอป โดยไม่ต้องเขียนโค้ด)

https://cutt.ly/MICROSOFT006.

📍microsoft007 : ทบทวนความรู้ ไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซลล์ เพื่อการทดสอบโดย Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate

https://cutt.ly/MICROSOFT007.

💻 สมัครเรียนออนไลน์ : https://thaimooc.org/ (ทุกรายวิชาไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียน)

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI)

ขอบคุณที่มา Thai-MOOC