ขอเชิญคุณครูประถมศึกษา สมัครอบรมออนไลน์หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 - hongpagkru

22 ก.พ. 2565

ขอเชิญคุณครูประถมศึกษา สมัครอบรมออนไลน์หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2สสวท. ขอเชิญสมัคร อบรมออนไลน์ หลักสูตร “การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา” รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 12-13 มีนาคม 65 ประกาศผลการคัดเลือกทางอีเมลภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565

ลิงก์ลงทะเบียนด้านล่าง


ขอเชิญคุณครูประถมศึกษา สมัครอบรมออนไลน์หลักสูตร การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ Unplugged ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2

คำชี้แจง การอบรมมีรายละเอียดดังนี้

  1. การอบรมนี้สำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษา
  2. จัดอบรมวันที่ 12-13 มีนาคม 2565
  3. การอบรมจะจัดผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยจะแจ้งลิงก์ให้ทราบเมื่อท่านเข้าร่วมกลุ่มไลน์เรียบร้อยแล้ว
  4. เป็นการอบรมฟรี โดยไม่มีค่าลงทะเบียน (แต่หากลงทะเบียนแล้วไม่เข้าอบรม ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการรับเข้าอบรมครั้งต่อ ๆ ไป)
  5. สสวท. จะคัดเลือก และติดต่อกลับผู้ได้รับคัดเลือกไปยังอีเมล ภายในวันที่ 3 มีนาคม 2565 โปรดตรวจสอบอีเมลเพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม (หากไม่พบอีเมล ให้ลองตรวจสอบในโฟลเดอร์ ถังขยะ)

ขอท่านที่พร้อมและมั่นใจว่าสามารถเข้าอบรมในวันดังกล่าวได้เท่านั้น

ที่มา สาขาคอมพิวเตอร์ สสวท.