ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศภาระงาน การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน อ้างอิงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ - hongpagkru

1 พ.ย. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศภาระงาน การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน อ้างอิงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

 ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศภาระงาน การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน อ้างอิงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ตัวอย่างประกาศโรงเรียน เรื่องการกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางาน และการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตําแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา เอกสารไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้ สามารถดาวน์โหลดไฟล์ในลิงก์ด้านล่างครับ

ตัวอย่างไฟล์

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศภาระงาน การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน อ้างอิงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่างประกาศภาระงาน การกำหนดชั่วโมงปฏิบัติงาน อ้างอิงจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ไฟล์เวิร์ด แก้ไขได้

ขอบคุณตัวอย่างได้ปรับปรุงมาจาก ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่