ขอเชิญร่วมสัมมนา “กระบวนทัศน์ใหม่กับการปรับแนวคิดทางการศึกษาในยุคโควิด-19” วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป - hongpagkru

3 พ.ย. 2564

ขอเชิญร่วมสัมมนา “กระบวนทัศน์ใหม่กับการปรับแนวคิดทางการศึกษาในยุคโควิด-19” วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

 

ขอเชิญร่วมสัมมนา "กระบวนทัศน์ใหม่กับการปรับแนวคิดทางการศึกษาในยุคโควิด-19" วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป โดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประชาสัมพันธ์ครับ ด้วยทางคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมสัมมนาระยะสั้น ในหัวข้อสัมมนา “กระบวนทัศน์ใหม่กับการปรับแนวคิดทางการศึกษาในยุคโควิด-19”

จัดกิจกรรมวันที่ : วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
ระยะเวลากิจกรรม : 18.00 น. เป็นต้นไป (ไม่เกิน 2 ชั่วโมง)
ช่องทางการรับชม : Zoom และ YouTube
Meeting ID: 824 9449 1917 / Passcode: 435167


ตัวอยย่างเกียรติบัตร

ในการสัมมนาครั้งนี้
ทางคณะจะดำเนินการออกเกียรติบัตรให้ ไปยัง E-Mail
#โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาต้องลงทะเบียนร่วมสัมมนา_และประเมินโครงการสัมมนาหลังจบสัมมนา