อบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับการสอนและการประเมินออนไลน์ฐานสมรรถนะ กับ IAD Class ห้องเรียนออนไลน์ วันที่ 9 และ 30 ตุลาคม 2564 โดย ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) - hongpagkru

8 ต.ค. 2564

อบรมออนไลน์ฟรี!! โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับการสอนและการประเมินออนไลน์ฐานสมรรถนะ กับ IAD Class ห้องเรียนออนไลน์ วันที่ 9 และ 30 ตุลาคม 2564 โดย ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)

 


โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) ยกระดับการสอนและการประเมินออนไลน์ฐานสมรรถนะ กับ IAD Class ห้องเรียนออนไลน์

– ออกแบบได้จริงตามสไตล์ผู้สอน
– คลังสื่อประกอบการสอนจากพว.มากมาย

โครงการความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ พว. หลักสูตร “ยกระดับห้องเรียนออนไลน์ IAD CLASS สู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีใหม่ : การสอนและการประเมินออนไลน์ฐานสมรรถนะ”

รุ่นที่1 วันที่ 09 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนคลิก..

รุ่นที่2 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ลงทะเบียนคลิก..

อบรมออนไลน์ฟรี!!  โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ยกระดับการสอนและการประเมินออนไลน์ฐานสมรรถนะ กับ IAD Class ห้องเรียนออนไลน์ วันที่ 9 และ 30 ตุลาคม 2564 โดย ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ และ สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.)

—————————————————————
กดสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ www.iadth.com
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-243-8000