อบรมออนไลน์ฟรี!! เรื่อง “ก้าวหน้า…พัฒนาต่อยอด…เขียนแผนตรงประเด็น เน้นผลลัพธ์กับกระบวนการเรียนรู้สู่ PA ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นคุณภาพ ตอบโจทย์การประเมิน ว.9 ในทุกกลุ่มสาระฯ จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) - hongpagkru

8 ต.ค. 2564

อบรมออนไลน์ฟรี!! เรื่อง “ก้าวหน้า…พัฒนาต่อยอด…เขียนแผนตรงประเด็น เน้นผลลัพธ์กับกระบวนการเรียนรู้สู่ PA ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นคุณภาพ ตอบโจทย์การประเมิน ว.9 ในทุกกลุ่มสาระฯ จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

 


อบรมออนไลน์ฟรี!! เรื่อง “ก้าวหน้า…พัฒนาต่อยอด…เขียนแผนตรงประเด็น เน้นผลลัพธ์กับกระบวนการเรียนรู้สู่ PA ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นคุณภาพ ตอบโจทย์การประเมิน ว.9 ในทุกกลุ่มสาระฯ จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ขอเชิญชวนคุณครูทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ ฟรี!!! โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง “ก้าวหน้า…พัฒนาต่อยอด…เขียนแผนตรงประเด็น เน้นผลลัพธ์กับกระบวนการเรียนรู้สู่ PA ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นคุณภาพ ตอบโจทย์การประเมิน ว.9 ในทุกกลุ่มสาระฯ

ผ่าน zoom พร้อมรับเกียรติบัตร

หัวข้อที่น่าสนใจ ดังนี้

– ฝึกเขียนประเด็นท้าทาย “เขียนยังไงให้โกยคะแนน”
– วิเคราะห์ 8 ตัวชี้วัดให้ “มัดใจกรรมการ”
– แลกเปลี่ยนวิธีการสอน “GPAS 5 Steps สุดปัง”
– สาธิต ตัวอย่างแผนการสอนที่กรรมการเห็นแล้วต้อง “ร้องว้าวๆๆๆๆ”
– ชวนเขียนแผนการสอน “เขียนยังไงให้มงลง”

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ถึง 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

อบรมออนไลน์ฟรี!! เรื่อง “ก้าวหน้า…พัฒนาต่อยอด…เขียนแผนตรงประเด็น เน้นผลลัพธ์กับกระบวนการเรียนรู้สู่ PA ชัดเจน เข้าใจง่าย เน้นคุณภาพ ตอบโจทย์การประเมิน ว.9 ในทุกกลุ่มสาระฯ จัดโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

Android ดาวน์โหลดผ่าน Google Play Store
ios ดาวน์โหลดผ่าน App Store

* เมื่อท่านสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว เจ้าหน้าที่จะส่งรหัสเข้าร่วมโครงการก่อนวันจัดอบรม 1-2 วัน

จัดอบรมโดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)