อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้พื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษา ผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2 - hongpagkru

25 ต.ค. 2564

อบรมออนไลน์ หลักสูตร ความรู้พื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษา ผ่าน 70 % รับเกียรติบัตรทันที โดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2

 


หลักสูตรนี้ เป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียน เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน และใช้ในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งโรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องมีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรทุกๆ ปี เพื่อให้ตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้

ท่านใดที่เข้าเรียนบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรความรู้พื้นฐานหลักสูตรสถานศึกษา เมื่อท่านได้เรียนรู้ จะมีแบบทดสอบให้ทำเมื่อผ่าน 60 % ท่านจะได้รับเกียรติบัตรผ่านทาง E-mail ของท่าน

แนะนำให้ใช้ gmail.com หรือ E-mail องค์กร (G Suite ) กรอกก่อนทำแบบทดสอบนะครับ

เข้าเรียนออนไลน์คลิกที่นี่