ดาวน์โหลดใบงาน สื่อการสอน DLTV ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563 ครบทุกรายวิชา - hongpagkru

10 พ.ค. 2563

ดาวน์โหลดใบงาน สื่อการสอน DLTV ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1/2563 ครบทุกรายวิชา


ขอบคุณข้อมูลจาก โฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ ของคุณเมธี เชี่ยวนิกร 

เอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน DLTV ปีการศึกษา 2563 คู่มือครู แผนการจัดประสบการณ์ / แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน โดย มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

ประกอบด้วย 
1) ใบงาน และสื่อการสอน วิชาสุขศึกษา ป.6 
2) ใบงาน และสื่อการสอน วิชาศิลปะ ป.6 
3) ใบงาน และสื่อการสอน วิชาสังคมศึกษา ป.6 
4) ใบงาน และสื่อการสอน ภาษาอังกฤษ ป.6 
5) ใบงาน และสื่อการสอน ภาษาไทยป.6 
6) ใบงาน และสื่อการสอน วิชาคอมพิวเตอร์ ป.6 
7) ใบงาน และสื่อการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 
8) ใบงาน และสื่อการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 
9) ใบงาน และสื่อการสอน วิชาการงานอาชีพ ป.6 


 ดาวน์โหลดทั้งหมดได้ที่นี้ครับ