โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ - hongpagkru

13 เม.ย. 2563

โรงเรียนวัดมะทาย(สุมวิทยาฝ่ายราษฎร์) ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมทดสอบออนไลน์ 
รื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
ทดสอบผ่าน 70% (14 ข้อ) รับเกียรติบัตรทางอีเมลทันที

ตัวอย่างเกียรติบัตร


แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ 
ขณะนี้มีผู้เข้ารับการทดสอบเต็มจำนวนต่อวันแล้ว
กรุณาเข้ามาใหม่อีกครั้งในเวลา 14:00 น. ของวันที่ 14 เม.ย. 63
 ขอบคุณครับ