ผู้ที่ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป เพื่อรับเกียรติบัตรทองคำ - hongpagkru

17 ก.ค. 2566

ผู้ที่ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป เพื่อรับเกียรติบัตรทองคำ

 


ผู้ที่ผ่านการพัฒนา จำนวน 10 หลักสูตรขึ้นไป (หลักสูตรบังคับ จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม) จึงจะได้รับเกียรติบัตรทอง เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจยกย่องเชิดชูเกียรติที่มีความมุ่งมั่น พัฒนาตนเองได้อย่างดีเยี่ยม


ตัวอย่างเกียรติบัตร