สมัครด่วน! ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า - hongpagkru

3 มี.ค. 2566

สมัครด่วน! ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2566 สำหรับนักเรียน ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่าสสวท. ขอเชิญชวนนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับชั้น ม.3 ม.6 ปวช.3 หรือเทียบเท่า ที่มีศักยภาพแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาสและสนใจเรียนต่อจนจบประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) / อนุปริญญา / หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล/ผู้ช่วยทันตแพทย์ (1 ปี) สมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

สมัครได้ที่สถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2566


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3Y8AhGH

๐ การสมัครทุน

๐ ดาวน์โหลดรายชื่อสถานศึกษาสายอาชีพที่เข้าร่วมโครงการฯ

๐ อ่านรายละเอียดเพื่อเตรียมการสมัครทุน

๐ ดาวน์โหลดใบสมัครทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สายด่วน 02-079-5475 กด 2

 

ที่มา กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา