แจกฟรีไฟล์ คลังข้อสอบ RT ป.1 ปีที่สอบ 2559 – 2564 พร้อมเฉลย - hongpagkru

25 ม.ค. 2566

แจกฟรีไฟล์ คลังข้อสอบ RT ป.1 ปีที่สอบ 2559 – 2564 พร้อมเฉลย

 


ขอแนะนำไฟล์คลังข้อสอบ RT ป.1 ปี 2559 – 2564 ทุกปีการศึกษา ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) คุณครูที่สนใจสามารถเข้าดาวน์โหลดได้ฟรี จากลิ้งค์ที่แนบมาในบทความได้เลยนะคะ

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2559 – 2564 เป็น ข้อสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) โดย สำนักทดสอบและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งถือว่าเป็นการสอบมาตรฐานที่นักเรียนทุกคนได้วัดประเมินแบบเดียวกัน โดยจัดสอบ สำหรับเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ทั่วประเทศ ข้อสอบ RT แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ การทดสอบการอ่านออกเสียง และ การทดสอบการอ่านรู้เรื่อง

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2559  

ข้อสอบ RT ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ RT ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
ข้อสอบ RT ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ RT ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2559 คลิกที่นี่

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2560 

ข้อสอบ RT ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ RT ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
ข้อสอบ RT ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ RT ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2561

ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
ข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ rt ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่

ข้อสอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2562 

ข้อสอบ RT ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ RT ป.1 การอ่านรู้เรื่อง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
ข้อสอบ RT ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่
เฉลยข้อสอบ RT ป.1 การอ่านออกเสียง ปีการศึกษา 2562 คลิกที่นี่