อบรมออนไลน์ หัวข้อ การใช้ PowerPoint สร้างกิจกรรม Active Learning ในวิชาวิทยาการคำนวณ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร - hongpagkru

24 ม.ค. 2566

อบรมออนไลน์ หัวข้อ การใช้ PowerPoint สร้างกิจกรรม Active Learning ในวิชาวิทยาการคำนวณ อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

 

ขอเชิญร่วม อบรมออนไลน์ หัวข้อ “การใช้ PowerPoint สร้างกิจกรรม Active Learning ในวิชาวิทยาการคำนวณ” วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น. โดยสื่อการสอนวิทยาการคำนวณ :: EduSpace by ครูเพียว อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

การเข้าร่วมอบรม

ตรวจสอบลิงก์เข้าร่วมอบรมได้จากอีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้

ติดต่อผู้จัดได้ที่ สื่อการสอนวิทยาการคำนวณ :: EduSpace by ครูเพียว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00-15.00 น.