การอบรมออนไลน์ หลักสูตร วPA การสร้าง และพัฒนานวัตกรรม สู่การเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.30 น. - hongpagkru

25 ม.ค. 2566

การอบรมออนไลน์ หลักสูตร วPA การสร้าง และพัฒนานวัตกรรม สู่การเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.30 น.

 

ขอนำเสนอ การอบรมออนไลน์ หลักสูตร วPA การสร้าง และพัฒนา นวัตกรรม สู่การเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00-12.30 น.

ผู้เข้าอบรมจะได้รับพัฒนานวัตกรรม สู่การเลื่อนวิทยฐานะ


เอกสารประกอบการอบรมเกียรติบัตรผ่านการอบรม
ตัวอย่างนวัตกรรม Best Practice
ฟรี หนังสือนวัตกรรม Active Learning ที่ครูหมูคิดค้น 1 เล่ม
เกียรติบัตรผ่านการอบรม

ตัวอย่างเกียรติบัตรพัฒนานวัตกรรม สู่การเลื่อนวิทยฐานะ