รายละเอียดการดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “ภัย Call Center : กลลวงออนไลน์ บทเรียนราคาแพง - hongpagkru

23 ม.ค. 2566

รายละเอียดการดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “ภัย Call Center : กลลวงออนไลน์ บทเรียนราคาแพง

 

ขอนำเสนอ รายละเอียดการดาวน์โหลดวุฒิบัตร การอบรม Cybersecurity Knowledge Sharing ครั้งที่ 3/2566 หัวข้อ “ภัย Call Center : กลลวง ออนไลน์ บทเรียนราคาแพง

สำหรับผู้ที่รับชมรายบุคคลหรือแบบเดี่ยว กลลวง ออนไลน์


1. ทางเราจะจัดส่งลิงก์เว็บไซต์พร้อมรายละเอียดสำหรับดาวน์โหลดวุฒิบัตรให้ท่านผ่านอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ในแบบทดสอบหลังการอบรม

2. เมื่อท่านเข้าไปยังเว็บไซต์ ให้ท่านดำเนินการกรอก Username และ Password ที่ท่านได้ทำการตั้งไว้ในแบบทดสอบหลังการอบรม

3. จากนั้นให้ท่านทำการกรอกคำนำหน้าชื่อ ชื่อ – นามสกุลของท่านเป็น “ภาษาไทย” เท่านั้น และทำการกด “ดาวน์โหลด”

หมายเหตุ

ทางเราจะจัดส่ง Secret Code ไปยังอีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยทางเราจะใช้อีเมล Academic@ncsa.or.th ในการจัดส่งเพียงอีเมลเดียวเท่านั้น

สำหรับผู้ที่รับชมแบบหมู่คณะ / นักเรียนชั้นระดับประถมศึกษา

1. ทางเราจะดำเนินการจัดส่งวุฒิบัตรให้ทางอีเมลของตัวแทนผู้กรอกรายชื่อผู้เข้าร่วมตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในเอกสารที่ท่านได้อัปโหลดกลับมาให้ทางเรา

2. ให้คุณครู/อาจารย์ หรือตัวแทนผู้กรอกรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ทำการดาวน์โหลดผ่านอีเมลที่ทางเราจัดส่งให้และนำไปมอบต่อให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมที่ผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบตามเงื่อนไข

ตัวอย่างเกียรติบัตร กลลวงออนไลน์*** หมายเหตุ : เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากทำให้ระยะเวลาการจัดส่งอีเมลอาจมีความล่าช้าทั้งนี้อีเมลจะเริ่มทะยอยจัดส่งในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไป