ฟรี อบรมออนไลน์ หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์66 จำนวน 9 ชั่วโมง ใช้ประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้ ประจำปี 2566 - hongpagkru

23 ม.ค. 2566

ฟรี อบรมออนไลน์ หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์66 จำนวน 9 ชั่วโมง ใช้ประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้ ประจำปี 2566

 

ขอนำเสนอ ฟรี อบรมออนไลน์ หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ 66 จำนวน 9 ชั่วโมง ใช้ประกอบการขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะได้ ประจำปี 2566

ตัวอย่างเกียรติบัตรหลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ 66 จำนวน 9 ชั่วโมง
1. สำหรับครู ศน. และบุคลากรทางการศึกษา :. คลิก > สื่อการเรียนรู้สำหรับครู สังกัด สพฐ. (Advance Level)

2. สำหรับนักเรียน :: คลิก > สื่อการเรียนรู้สำหรับนักเรียน สังกัด สพฐ. (Fundamental Level)