แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสัมมนา หัวข้อ “การบริหารสถาน ศึกษาให้เป็นองค์กร ประเมินแห่งความสุข ” ประจำปี 2566 ประเมินเสร็จรับเกียรติบัตรทันที - hongpagkru

20 ม.ค. 2566

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสัมมนา หัวข้อ “การบริหารสถาน ศึกษาให้เป็นองค์กร ประเมินแห่งความสุข ” ประจำปี 2566 ประเมินเสร็จรับเกียรติบัตรทันที

ทำแบบประเมิน

 

ขอนำเสนอ แบบประเมินความพึงพอใจต่อการสัมมนา หัวข้อ “การบริหารสถาน ศึกษาให้เป็นองค์กร ประเมิน แห่งความสุข ” ประจำปี 2566 ประเมินเสร็จรับเกียรติบัตรทันที

คำชี้แจงเรื่อง ประเมิน แห่งความสุข

1. ระบบเต็มหรือจำกัดจำนวนต่อวัน แนะนำให้ทำช่วงเช้า
2. ใส่อีเมล์ผิดต้องใช้ gmail เท่านั้น
3. คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
4. ต้องใช้เวลาในการตอบกลับอีเมล์ อาจนานถึง 1วัน
5. อาจอยู่ในเมล์ขยะ
6. บางเพจจำกัด gmail และให้ทำได้เพียงครั้งเดียว
7. บางเกียรติบัตรไม่ส่งทางอีเมล์ต้องดาวโหลดจากเว็บไซต์

ตัวอย่างเกียรติบัตรเรื่อง ประเมินแห่งความสุข