แจกฟรี เอกสารคำร้องขอย้าย กรณีปกติ ตามเกณฑ์ ปี 2566 ขอบคุณที่มา นายเกรียงไกร นามทองใบ - hongpagkru

19 ม.ค. 2566

แจกฟรี เอกสารคำร้องขอย้าย กรณีปกติ ตามเกณฑ์ ปี 2566 ขอบคุณที่มา นายเกรียงไกร นามทองใบ

 

ขอนำเสนอ แจกฟรี เอกสารคำร้องขอย้าย กรณีปกติ ตามเกณฑ์ ปี 2566 ขอบคุณที่มา นายเกรียงไกร นาม ทองใบ


ด้วยอานิสงส์ของการแบ่งปันในครั้งนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและภรรยา ได้ย้ายไปอยู่ด้วยกัน สาธุ เราจะไปลุยโครงการบ้านช่วยพี่ๆกัน

เอกสารคำร้องขอย้ายนายเกรียงไกร นามทองใบ

เอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการพิจารณาการขอย้ายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  โดยจัดทำและเสนอข้อมูลเอกสารประกอบตามรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ. 2566 ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารประกอบการพิจารณาการย้ายฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณาการขอย้าย  เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นประโยชน์ต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 ในการพิจารณาการย้ายในครั้งนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี