หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for Schools Level 1) - hongpagkru

13 พ.ย. 2565

หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for Schools Level 1)

 


ขอแนะนำ เกียรติบัตรออนไลน์ หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for Schools Level 1)


หลักสูตรอบรมออนไลน์ปัญญาประดิษฐ์สำหรับโรงเรียน หลักสูตร ๑ (AI for Schools Level 1)

หน้าแรกของบทเรียน ปัญญาประดิษฐ์
เนื้อหาหลักสูตร

คำชี้แจง หลักสูตรปัญญาประดิษฐ์

1. Login เข้าสู่ระบบ สสวท.
2. ลงทะเบียนหลักสูตร
3. เข้าเรียนแต่ละบทเรียนให้ผ่านเกณฑ์
4. ทำแบบทดสอบแต่ละหน่วยการเรียนรู้
5. ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่ปุ่มดาวน์โหลดในเว็บ อบรม AI

ตัวอย่างเกียรติบัตร

มีทั้งหมด 5 บทเรียน

  • บทนำ
  • AI รอบตัวเรา
  • รู้เท่าทัน AI
  • เรียนรู้ AI ผ่านกิจกรรม
  • แบบทดสอบสรุปความรู้
  • แบบเสนอความคิดเห็น

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร