แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในชีวิตประจำวัน - hongpagkru

24 ส.ค. 2565

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในชีวิตประจำวัน โดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี  กศน.อำเภอเมืองชลบุรี  สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ผ่านเกณฑ์ทดสอบสามารถดาวน์โหลดเกียรบัตรได้ทันที

ลิ้งก์ทำแบบทดสอบอยู่ด้านล่าง


ตัวอย่างเกียรติบัตร เรื่อง การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในชีวิตประจำ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์ เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565  แบบทดสอบความรู้เรื่อง ” การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ในชีวิตประจำวัน  ” มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมการอ่านและให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ ในชีวิตประจำวัน (ผ่านเกณฑ์ทดสอบสามารถดาวน์โหลดเกียรบัตรได้ทันที )   ส่งเสริมการอ่านผ่านออนไลน์โดย ห้องสมุดประชาชนจังหวัดชลบุรี  กศน.อำเภอเมืองชลบุรี  สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี 

ขั้นตอนการดาวน์โหลด
1.คลิกมุมบนซ้ายเกียรติบัตร
2.พิมพ์ชื่อ-นามสกุล ของท่านในช่องค้นหา
3.คลิกที่ชื่อของท่าน แล้วจะปรากฏชื่อ-นามสกุลของท่านในเกียรติบัตร
3.คลิกสัญลักษณ์รูปสามเหลี่ยมข้างคำว่า แชร์
4.คลิกดาวน์โหลดรายงาน เพื่อดาวน์โหลดเกียรติบัตร

ติดต่อผู้จัดทำ ห้องสมุดประชาชน จังหวัดชลบุรี