ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 - hongpagkru

21 ก.พ. 2565

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

 เอกสารการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

เอกสารการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564

• ไฟล์ PDF/word คู่มือการจัดสอบ คู่มือการจัดสอบ(NT)PDF https://drive.google.com/…/1HOCYCysHyHzaKnTKppq…/view…

• ไฟล์ PDF/word/Excel แบบฟอร์มเปล่าแบบบันทึกคะแนนสอบ
• แบบบันทึกคะแนน NT (คณิต)PDF https://drive.google.com/…/1B8c-eisV0…/view…
• แบบบันทึกคะแนน NT (ไทย)PDF https://drive.google.com/…/1Lu9EYBt8usoEhnAY0Px…/view…
• แบบบันทึกคะแนน NT Excel https://docs.google.com/…/1ZX8puDlPsb6iCVy7UKfL…/edit…
• ไฟล์ PDF/word แบบฟอร์มเปล่าใบเซ็นชื่อ
•ใบเซ็นชื่อPDF https://drive.google.com/…/1wRYye…/view…
•ใบเซ็นชื่อword https://docs.google.com/…/1wLVmIKRlfVwxgnuFP0B0…/edit…
• ลิงค์ไฟล์ VDO Youtube อธิบายการนำคะแนนผลการสอบเข้าระบบ https://www.youtube.com/channel/UCfmPoI0RHfbokaL3oVYajRQ

ที่มา ศน.นรากรณ์ พุทธวงศ์