แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565ผ่าน70%ขึ้นไปรับเกียรติบัตทันทีโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ - hongpagkru

27 ก.พ. 2565

แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565ผ่าน70%ขึ้นไปรับเกียรติบัตทันทีโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่

 แบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565ผ่าน70%ขึ้นไปรับเกียรติบัตทันทีโดยห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่


ตัวอย่างเกียรติบัตร


ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ Co-Learning Space ห้องสมุดประชาชนจังหวัดแพร่ กศน.อำเภอเมืองแพร่ ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง วิจัยเพื่อการศึกษา ประจำปี 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส โคโรน่า (COVID-19) ท่านที่ทำแบบทดสอบผ่าน 70% ขึ้นไป

ทำแบบทดสอบที่นี่

ดาวน์โหลดเกียรติบัตรที่นี่