กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง ประเพณีไทย ที่เราควรอนุรักษ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย - hongpagkru

7 พ.ย. 2564

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง ประเพณีไทย ที่เราควรอนุรักษ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

 


กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง ลอยกระทง ประเพณีไทย ที่เราควรอนุรักษ์ รับเกียรติบัตรทางอีเมล โดยห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ ของ ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังสะพุง กศน.อำเภอวังสะพุง สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย หัวข้อเรื่อง เรื่อง “ลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ประเพณีไทย ที่เราควรอนุรักษ์ ” เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และให้ประชาชน ได้ร่วมกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ เข้าถึงการอ่านและการเรียนรู้ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้จะได้รับเกียรติบัตร ส่งทาง E-mail ที่ท่านได้ให้ไว้

หากท่านไมได้รับอีเมลตอบกลับกรุณากดเข้ากลุ่ม Line: https://line.me/R/ti/g/tKLR1g_TN0

ตัวอย่างเกียรติบัตรทำแบบทดสอบคลิกที่นี่