ตัวอย่างไฟล์ PA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ - hongpagkru

9 ต.ค. 2564

ตัวอย่างไฟล์ PA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ตัวอย่างไฟล์ PA แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหลายไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์


        โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1128 ถนนลาดพร้าว   แขวงสามเสนนอก  เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 ได้จัดทำแบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) โดยได้รวบรวมไว้ ครูวันดีขอนำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนครูที่กำลังจะดำเนินการจัดทำ PA ครับ 

        โดยส่วนนี้เป็นไฟล์ตัวอย่าง PA ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย มีหลายตัวอย่างนะครับ ด้านล่างนี้เป็นเพียงตัวอย่างแรก โดยเป็นของ ครูกนกนาถ ทะตัน ครูผู้ช่วยโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์


แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ)

(ทุกสังกัด)

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหว่างวันที่1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565


ผู้จัดทําข้อตกลง

ชื่อ นางสาวกนกนาถ นามสกุล ทะตัน ตําแหน่งครูผู้ช่วย

สถานศึกษา โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากกรุงเทพมหานคร

รับเงินเดือนในอันดับ คศ. - อัตราเงินเดือน ....บาท

ประเภทห้องเรียนที่จัดการเรียนรู้(สามารถระบุได้มากกว่า 1 ประเภทห้องเรียน ตามสภาพการจัดการเรียนรู้จริง)

   - ห้องเรียนวิชาสามัญหรือวิชาพื้นฐาน

   - ห้องเรียนปฐมวัย

   - ห้องเรียนการศึกษาพิเศษ

   - ห้องเรียนสายวิชาชีพ

   - ห้องเรียนการศึกษานอกระบบ / ตามอัธยาศัย


ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์ตัวอย่าง PA กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้ที่นี้