สัมมนาออนไลน์ จัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีในยุค NEW NORMAL วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. - hongpagkru

14 ต.ค. 2564

สัมมนาออนไลน์ จัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีในยุค NEW NORMAL วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น.

 

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย และขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสัมมนาออนไลน์ จัดการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีในยุค NEW NORMAL
– วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น.

ลงทะเบียนคลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม : “TechEd/RMUTT” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้ คลิกที่นี้