แบบทดสอบความรู้กฎหมายเบื้องต้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ระยะเวลาทำแบบทดสอบ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.64 (รับใบประกาศวันถัดไป) - hongpagkru

30 ต.ค. 2564

แบบทดสอบความรู้กฎหมายเบื้องต้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ระยะเวลาทำแบบทดสอบ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.64 (รับใบประกาศวันถัดไป)

 

แบบทดสอบความรู้กฎหมายเบื้องต้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 ระยะเวลาทำแบบทดสอบ 30 ต.ค. – 6 พ.ย.64 (รับใบประกาศวันถัดไป)

แบบทดสอบความรู้กฎหมายเบื้องต้น พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ข้อสอบทั้งหมด 20 ข้อ เนื้อหาจาก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต)

*** โปรดทราบ ***
หลังการทดสอบ หากท่านทำข้อสอบผ่านมากกว่าร้อยละ 60 (12 ข้อขึ้นไป) สามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้ตามลิงก์นี้ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่าง)
https://sites.google.com/view/dr-hook

ท่านต้องผ่านการทดสอบมากกว่าร้อยละ 60 (12 ข้อขึ้นไป) โดยท่านสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรหลังการทดสอบได้หลังจากทำการทดสอบ <<< โดยแบ่งเป็นสองช่วงเวลาคือ ทำแบบทดสอบ 06.00 – 18.00 น. รับใบประกาศได้ภายใน 23.00 น. ของวันนั้น และทำแบบทดสอบตั้งแต่ 18.00-06.00 น. สามารถรับใบประกาศได้เวลา 13.00 น. ของวันถัดไป

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ทำแบบทดสอบคลิกที่นี่

ลิงก์สำรอง