ขอเชิญ ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย - hongpagkru

12 ต.ค. 2564

ขอเชิญ ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

 

ขอเชิญ ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย ขอเชิญทุกท่านร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและ ทำแบบทดสอบออนไลน์
-เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
-วันที่ 13 ตุลาคม 2564
-ท่านใดทำคะแนนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 75% จะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์ ส่งไปยัง E-mail ของท่าน
-หากท่านไม่ได้รับเกียรติบัตร ให้ท่านเข้าไปที่อีเมล แล้วกดไปที่จดหมายขยะ
-จัดทำโดย องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
***** ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมทำแบบบทดสอบออนไลน์ในครั้งนี้ *****

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ขอเชิญ ร่วมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 รับเกียรติบัตร โดยวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

ทำแบบทดสอบที่นี่

ขอบคุณที่มา : วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย