รมช.กนกวรรณ หารือสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือ เตรียมโครงการส่งเสริมการอ่าน ในห้องสมุดทั่วประเทศ - hongpagkru

20 มิ.ย. 2564

รมช.กนกวรรณ หารือสมาคมผู้จัดพิมพ์หนังสือ เตรียมโครงการส่งเสริมการอ่าน ในห้องสมุดทั่วประเทศ

 


เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ทางเพจ เพจข่าวสำนักงานรัฐนมตรี ศธ. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมโครงการส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดทั่วประเทศดังรายละเอียดต่อไปนี้

        เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายวรัท พฤกษาทวีกุล เลขาธิการ กศน. หารือความร่วมมือโครงการส่งเสริมการอ่าน ในห้องสมุด กศน.ทั่วประเทศ กับ นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร ที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นางสาวโซนรังสี เฉลิมชัยกิจ นายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย นายศักดิ์ชัย วิจัยธรรมฤทธิ์ เลขาธิการสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย และคณะ เข้าร่วมหารือ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ

        รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การหารือครั้งนี้ ทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้น เพื่อพัฒนาวงการหนังสือไหย มีบทบาทในการส่งเสริมการอ่านและสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งยังดำเนินโครงการสร้างนิสัยรักการอ่าน อาทิ โครงการ My Morals ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เด็กไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน ก่อเกิดประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก สร้างมาตรฐานหนังสือภาพสำหรับเด็ก ให้สถานศึกษาสามารถนำไปใช้ประกอบการสอนและเผยแพร่ต่อไป ตลอดจนโครงการ 1 อ่านล้านตื่น ชุมชนการอ่านในร้านหนังสืออิสระ เป็นต้น
        “เป็นที่น่ายินดีว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดย กศน. จะได้พัฒนาความร่วมมือร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในโครงการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และหนังสือเล่ม เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต และโครงการนำหนังสือคุณธรรม นำชีวิตชุมชน กับ My Morals Project ซึ่งพร้อมที่จะสนับสนุนเนื้อหา (Content) สำหรับส่งเสริมการอ่านให้กับประชาชนในห้องสมุดของ กศน.ทั่วประเทศ รวมทั้งจะประสานเครือข่ายในโครงการจัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) อาทิ TK Park สำหรับใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชน ตลอดจนสื่อของผู้พิการความบกพร่องทั้งทางสายตา อาทิ Epub ด้วย

    ต้องขอแสดงความชื่นชม และขอขอบคุณทางสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ที่จะมาร่วมพัฒนาความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสร้างสังคมแห่งการอ่านแก่คนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด ที่ได้มอบหนังสือหลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุ้นนิสัยรักการอ่านแด่เด็กและเยาวชน” รมช.ศึกษาธิการ กล่าว

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
สถาพร ถาวรสุข: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
18/6/2564

ขอขอบคุณทของข้อมูลจาก เพจข่าวสำนักงานรัฐนมตรี ศธ.