สพฐ.วางแผนประเมินจัดการเรียนยุคโควิด - hongpagkru

17 มิ.ย. 2564

สพฐ.วางแผนประเมินจัดการเรียนยุคโควิด

 


เลขาธิการ กพฐ.ถก ผู้บริหาร สพฐ.แบ่งงานรับผิดชอบวางแผนประเมินจัดการเรียนการสอนยุคโควิด มั่นใจแม้เผชิญเหตุวิกฤติเตรียมรูปแบบรับมือไว้หมดแล้ว


        เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ว่า ที่ประชุมได้ติดตามนิเทศการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เพื่อต้องการรวบรวมข้อมูลว่าการเปิดภาคเรียนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวมีปัญหาหรืออุปสรรคใดบ้าง เพื่อนำไปสู่การแก้ไขให้การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งมอบหมายให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการติดตามนิเทศและประเมินผลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้การจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์โควิดทำให้เราได้พบว่า ผู้ปกครองและโรงเรียนได้ร่วมมือช่วยจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์วิกฤตได้อย่างดีเยี่ยม ขณะที่ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ในครอบครัวเดียวกันมีลูกหลายคนและมีอุปกรณ์ที่ใช้เรียนไม่ครบ จะเรียนผ่านออนไลน์หรือออนแอร์อย่างได้บ้าง เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ สพฐ.ได้แจ้งให้ครูสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและครูจะต้องรู้ข้อมูลแวดล้อมของเด็กทุกคนด้วย ดังนั้นภาพรวมของการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ยังถือว่าเรียบร้อยดี        

        เลขาธิการ กพฐ.กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ สพฐ.ยังได้ย้ำเป็นมาตรการให้โรงเรียนสื่อสารไปยังผู้ปกครองด้วยว่า ขอให้ทุกวันนักเรียนต้องประเมินตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่า คนในครอบครัวของตัวเองนั้นมีบุคคลจากพื้นที่เสี่ยงมาเยี่ยมครอบครัว และนักเรียนมีการเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงหรือไม่ รวมถึงสังเกตสุขภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่ามีอาการไข้ ไอ จามหรือไม่ เพราะหากเด็กมีความเสี่ยงสูงจะต้องเรียนอยู่ที่บ้านทันที ดังนั้นเชื่อมั่นว่าโรงเรียนทุกแห่งจะดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) อย่างเคร่งครัด สำหรับการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวด้วยการเรียน 5 รูปแบบ ได้แก่ N-SITE, ONLINE, ON-AIR, ON-DEMAND และ ON-HAND นั้น โรงเรียนบริหารจัดการได้ดีตามสภาพความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ อีกทั้งในท่ามกลางวิกฤตินี้เราได้พบว่าเด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิตจากสิ่งรอบตัวมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามหากมีเหตุฉุกเฉินกรณีใดๆ ก็ตาม สพฐ.ได้วางแผนรับมือการเผชิญไว้หมดแล้ว


ขอบคุณข้อมูลจาก : เดลินิวส์