“เอกชัย” แนะครูเลื่อนชั้นสอนตามนักเรียน - hongpagkru

12 มิ.ย. 2564

“เอกชัย” แนะครูเลื่อนชั้นสอนตามนักเรียน

 

    เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. รศ.ดร.เอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กพฐ. ว่า ที่ประชุมได้หารือถึงการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งจะเปิดเรียนในวันที่ 14 มิ.ย.นี้ โดยจะยึดการเรียนการสอน 5 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบการเรียน On-site เรียนที่โรงเรียน โดยมีมาตรการเฝ้าระวังตามประกาศของ ศบค. On-air เรียนผ่าน DLTV On-demand เรียนผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ On-line เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต และ On-hand เรียนที่บ้านด้วยเอกสาร แต่ในพื้นที่สีแดงเข้มจะไม่สามารถจัดการเรียนแบบ On-site ได้อย่างแน่นอน ดังนั้นโรงเรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนดังกล่าวให้เหมะสมกับสภาพพื้นที่ตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) จังหวัดกำหนด

    ประธาน กพฐ. กล่าวอีกว่า ในส่วนของโรงเรียนที่เรียนผ่านรูปแบบ On-air ของโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียมนั้น ที่ประชุมมีข้อเสนอให้ใช้เงินจากกองทุนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของ ศธ.มาช่วยดำเนินการ เพราะบางครอบครัวอาจมีโทรทัศน์หรือมีลูกเรียนคนละชั้น รวมถึงการขอรับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดสรรโทรทัศน์ให้แก่นักเรียนด้วยการสำรวจความต้องการของนักเรียนว่าต้องการจำนวนโทรทัศน์กี่เครื่องถึงเพียงพอต่อการเรียนในรูปแบบ On-air นอกจากนี้อยากให้การเรียนในรูปแบบ On-line เปิดโอกาสให้เด็กโรงเรียนอื่นๆ เข้ามาร่วมเรียนกับห้องเรียนของโรงเรียนดังๆ ได้ด้วย เพื่อไม่ให้เป็นการปิดกั้นโอกาสทางการศึกษาของเด็ก รวมถึงการเรียนใน 5 รูปแบบดังกล่าวจะต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้วยว่ารูปแบบใดตอบโจทย์การเรียนของเด็กมากที่สุด เพื่อจะได้ส่งเสริมการเรียนรูปแบบนั้นได้อย่างเต็มที่

    “สำหรับการวัดและประเมินการเรียนยุคโควิดจะมีวิธีการอย่างไรนั้น ผมเห็นว่าเราไม่ควรมองที่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน แต่ให้มองวิธีการจัดการเรียนการสอนมากกว่าว่าเด็กได้รับประโยชน์จากการเรียนใน 5 รูปแบบใดมากที่สุด ซึ่งครูต้องมีการปรับวิธีการสอนรูปแบบใหม่ๆด้วย เพราะแม้จะหมดวิกฤตโควิดไปแล้ว แต่เชื่อว่ารูปแบบการเรียนรู้ของเด็กจะเปลี่ยนไป ส่วนการวัดและประเมินผลหากเลื่อนชั้นอัตโนมัตินั้น ผมมองว่าจะต้องให้ครูผู้สอนเลื่อนสอนตามเด็กไปด้วย เช่น เด็ก ป.1 เลื่อนชั้นขึ้น ป.2 ครูที่สอนเด็ก ป.1 จะต้องเลื่อนสอนตามเด็กคนเดิมไปด้วย เพราะครูผู้สอนจะรู้ว่าเด็กของตัวเองเก่งหรือด้อยจุดไหน เป็นต้น” รศ.ดร.เอกชัย กล่าว.


ขอบคุณข้อมูลข่าวจาก : เฟซบุ๊กแฟนเพจ At HeaR