สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19 - hongpagkru

15 มิ.ย. 2564

สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการ ฉีดวัคซีนโควิด19

 


สปสช. แจ้งช่องทางการดาวน์โหลดเอกสาร “คำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด19”‼
.
ดาวน์โหลดเอกสารยื่น "แบบคำร้องกรณีได้รับความเสียหายจากการฉีดวัคซีน COVID-19" ได้จากลิงก์นี้
.
📌 เงื่อนไขและข้อควรรู้
- คุ้มครองคนไทยทุกสิทธิที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโควิด-19
- ต้องเป็นวัคซีนที่รัฐจัดให้ฟรีเท่านั้น ไม่รวมวัคซีนที่ให้โดย รพ.เอกชนและมีการเก็บค่าใช้จ่าย
- สามารถยื่นคำร้องได้ภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ทราบความเสียหาย
.
📌 สถานที่ยื่นคำร้องฯ
1. โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนฯ
2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.)
3. สปสช. เขตพื้นที่ 1-13
.
☎️ สอบถามเพิ่มเติม โทร สายด่วน สปสช. 1330 ให้บริการตลอด 24 ชม.
Cr.ข้อมูล​ : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  สำนักข่าวกรม ประชาสัมพันธ์