สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมปลาย ประจำปี 2564 - hongpagkru

27 มิ.ย. 2564

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมปลาย ประจำปี 2564การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ได้แก่
– หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)
– หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง เศษส่วนในชีวิต (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่ Email : smttraining@ipst.ac.th

หมายเหตุ จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป


1.หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (วิทยาศาสตร์) เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำ (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)(PDSMT004)รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของน้ำเป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของสสาร ประกอบด้วยเรื่องการหลอมเหลว การกลายเป็นไอ การควบแน่น การแข็งตัว การระเหิด การระเหิดกลับ และการเปลี่ยนแปลงของน้ำประกอบด้วยเรื่องแหล่งน้ำ เมฆ หมอก น้ำค้าง น้ำค้างแข็ง หยาดน้ำฟ้า และวัฏจักรน้ำ

หลักสูตรนี้เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ง่าย การนำเทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลมาใช้ประกอบการเรียนรู้ เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

*วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

2.หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนปลาย (คณิตศาสตร์) เรื่อง เศษส่วนในชีวิต (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)(PDSMT005)รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง เศษส่วนในชีวิต เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับเศษส่วน จำนวนคละ การเปรียบเทียบและเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคละ การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน การบวก ลบ คูณ หารระคนของเศษส่วน และโจทย์ปัญหา โดยเชื่อมโยงเนื้อหากับสถานการณ์ในชีวิตจริง

*วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

ที่มา IPST Thailand