สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมต้น ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้ - hongpagkru

18 มิ.ย. 2564

สสวท. อบรมครูด้วยระบบออนไลน์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หลักสูตรประถมต้น ประจำปี 2564 นับชั่วโมงได้

 การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2564 ระดับประถมศึกษาตอนต้น ได้แก่
        – หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)
        – หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง คูณ หาร รอบตัว (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)

สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15 มิถุนายน–15 กรกฎาคม 2564

ระยะเวลาการอบรมตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2564

หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม สามารถสอบถามได้ที่ Email : smttraining@ipst.ac.th

หมายเหตุ จะมีการเสนอขออนุมัติหลักสูตรทั้งหมดจาก ก.ค.ศ. หลังจากจบการอบรม และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ติดตามข่าวสาร และสอบถามข้อมูลการอบรมเพิ่มเติมได้ที่ fb.com/ipstsmtteacherearlyprimary


1.หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (วิทยาศาสตร์) เรื่อง สิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)(PDSMT002)


รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่องสิ่งต่าง ๆ รอบตัวเรา เป็นหลักสูตรที่ให้ความรู้และแนวทางการจัดการเรียนรู้เรื่องแสงและการมองเห็น ชีวิตของพืช และวัสดุรอบตัว ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ คิดวิเคราะห์ และนำความรู้ไปแก้ปัญหา

กิจกรรมในหลักสูตรนี้เน้นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลมาใช้ประกอบการเรียนรู้

*วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

2.หลักสูตรระดับประถมศึกษาตอนต้น (คณิตศาสตร์) เรื่อง คูณ หาร รอบตัว (จำนวนชั่วโมงการอบรม 18 ชั่วโมง)(PDSMT003)

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ระดับประถมศึกษาตอนต้น เรื่อง คูณ หาร รอบตัว เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการคูณ การหาร การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณและประโยคสัญลักษณ์การหาร แนวทางการพัฒนาความรู้สึกเชิงจำนวนของนักเรียนเกี่ยวกับการคูณและการหาร

หลักสูตรนี้เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านการทำกิจกรรมโดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจัดหาได้ง่าย การนำเทคโนโลยีหรือสื่อดิจิทัลมาใช้ประกอบการเรียนรู้ เน้นการคิดวิเคราะห์และการนำความรู้ไปแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน

*วันเวลาช่องทางการอบรม อ่านรายละเอียดได้ในลิ้งก์สมัครอบรม

สมัครและอบรม คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดคู่มือใช้งานระบบอบรมออนไลน์ คลิกที่นี่

ขอบคุณที่มา IPST Thailand