กศน.อำเภอสวรรคโลก ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์" ผ่านเกณฑ์ประเมินรับเกียรติบัตรทาง E-mail - hongpagkru

27 เม.ย. 2563

กศน.อำเภอสวรรคโลก ชวนทำแบบทดสอบออนไลน์ เรื่อง "พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์" ผ่านเกณฑ์ประเมินรับเกียรติบัตรทาง E-mail
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"อำเภอสวรรคโลก ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ผ่านออนไลน์ เรื่อง "พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์"
ขั้นตอนเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้ 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอ่าน E-Book เรื่อง "พ่อขุนรามคำแหงมหาราช" ที่ทางห้องสมุดได้จัดทำขึ้น
ตามลิงค์นี้ >> https://anyflip.com/jdlxd/ytkl/

2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำแบบทดสอบ เรื่อง : พ่อขุนรามคำแหง มหาราชองค์แรกของกษัตริย์ไทย
ตามลิงค์นี้ >> https://forms.gle/LrrYJafEFR8LjHmaA ท่านที่ผ่านเกณฑ์การทำแบบทดสอบ 75% ขึ้นไป จะได้รับเกียรติบัตรด้วยระบบอัตโนมัติ ผ่านทาง E-mail ที่ท่านได้แจ้งไว้ ทางห้องสมุดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำชุดความรู้นี้ จะทำให้ทุกท่านเกิดความรู้ความเข้าใจประวัติบุคคลสำคัญของสุโขทัย

ตัวอย่าเกียรติบัตร