มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชวนทำข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเรื่องไวรัสโควิด - 19”  สอบผ่าน ได้รับเกียรติบัตร - hongpagkru

11 เม.ย. 2563

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ชวนทำข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเรื่องไวรัสโควิด - 19”  สอบผ่าน ได้รับเกียรติบัตรมูลนิธิครอบครัวพอเพียง
Foundation Of Sufficiency Economy Family (FOSEF)
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา 

ที่ตั้ง มูลนิธิครอบครัวพอเพียง  663 ซอยพหลโยธิน 35  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900
โทร. 02-939-5995  แฟกซ์ 02-939-5996  E-mail : fosefpr2014@gmail.com

 คำชี้แจงในการทำข้อสอบ 
1) ลงทะเบียน
ลงทะเบียนเพื่อทดสอบความรู้รูปแบบออนไลน์ หัวข้อ “ความรู้เบื้องต้นเรื่องไวรัสโควิด - 19”
2) กรุณากรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการส่งใบประกาศนียบัตร


*** กรอก E-mail ที่ใช้งานได้ และโปรดตรวจสอบอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง สอบผ่านรับเกียรติบัตรจาก มูลนิธิครอบครัวพอเพียง


สอบผ่านรับเกียรติบัตรจาก มูลนิธิครอบครัวพอเพียงตัวอย่างเกียรติบัตรคลิกเข้าทำแบบทดสอบ