โครงการอบรมออนไลน์ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement (PA)” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท. - hongpagkru

14 ม.ค. 2566

โครงการอบรมออนไลน์ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement (PA)” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท.

 

ขอแนะนำ โครงการอบรมออนไลน์ “การสร้างความรู้ ความเข้าใจระบบพัฒนาผลงานและการขอมีวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ Performance Agreement (PA)” อบรมฟรี มีเกียรติบัตร โดยอักษรเจริญทัศน์ อจท

ลิงก์สมัครด้านล่าง

📌กรอบเนื้อหาสาระ:
– หลักเกณฑ์ และแนวทางการพัฒนาคุณภาพงาน ตามการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ วPA
– ถอดบทเรียน: การปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนรู้ และการจัดการชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ
– ถอดบทเรียน: การปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตนเอง พัฒนาวิชาชีพ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ
– การจัดเตรียมและนำเสนอผลงาน Digital Performance Appraisal (DPA)
.
💟โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ : นายจักรพันธ์ เศษสรรพ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษเทศบาลเมืองมหาสารคาม

รับจำนวนจำกัดเพียง 1,000 ท่านต่อหลักสูตร!

ในวันเสาร์ที่: 21 ม.ค. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น.

📲สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายอบรมและกิจกรรมพิเศษ
☎️เบอร์ติดต่อ 097-281-9905 หรือ 086-341-8002