ขอเชิญร่วม การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข” วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. โดยสพม.กท.2 - hongpagkru

14 ม.ค. 2566

ขอเชิญร่วม การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข” วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. โดยสพม.กท.2

 


ขอแนะนำ ขอเชิญร่วม การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริหารสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งความสุข” วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 08.00-16.30 น. โดยสพม.กท.2 อบรมฟรี มีเกียรติบัตร

ลิงก์สมัครด้านล่าง


🏆🏆เข้าร่วมฟังเสวนาวิชาการออนไลน์ฟรี มีเกียรติบัตร 🏆🏆

อบรมในวันที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00-16.00 น.

ผู้ร่วมรับชมจะได้รับประกาศนียบัตรตามรายชื่อที่ลงทะเบียนเท่านั้น

การเข้าร่วมอบรม

Facebook : จากปลายปากกาครูพอล

Zoom Meeting : 268 227 0961
YouTube : คลิกที่นี่

ติดต่อผู้จัดได้ที่ กลุ่มนิเทศฯ สพม.กท.2