กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดออนไลน์ เรื่องวันครู แห่งชาติ ประจำปี 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ - hongpagkru

17 ม.ค. 2566

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดออนไลน์ เรื่องวันครู แห่งชาติ ประจำปี 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

ห้องพักครู ขอนำเสนอ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดออนไลน์ เรื่อง วันครู แห่งชาติ ประจำปี 2566 ห้องสมุดประชาชนอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเรื่อง วันครู แห่งชาติ ประจำปี 2566

1) เพื่อส่งเสริมการอ่านผ่านสื่อออนไลน์ และเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
2) เพื่อให้ได้ระลึกถึงพระคุณของครู อาจารย์ แม่พิมพ์ของชาติ
3) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ในวันสำคัญของโลก และวันสำคัญของประเทศไทย

ตัวอย่างเกียรติบัตรเรื่องวันครู แห่งชาติ ประจำปี 2566