อบรมออนไลน์ เรื่อง การทำแบบทดสอบออนไลน์และการออกเกียรติบัตรออนไลน์ โดย สพป.สระแก้ว เขต 1 - hongpagkru

12 เม.ย. 2563

อบรมออนไลน์ เรื่อง การทำแบบทดสอบออนไลน์และการออกเกียรติบัตรออนไลน์ โดย สพป.สระแก้ว เขต 1


อบรมออนไลน์ เรื่อง การทำแบบทดสอบออนไลน์และการออกเกียรติบัตรออนไลน์ โดย สพป.สระแก้ว เขต 1
วันนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้เปิดอบรมการจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ โดยท่านรองเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 และหลังจากดูไลฟ์เสร็จแล้วสามารถทำแบบทดสอบง่ายๆ รับเกียรติบัตร ได้ทันทีให้ผู้เข้าอบรมดูวิดีโอ เรื่อง การจัดทำเกียรติบัตรออนไลน์ก่อนจากนั้นทำแบบทดสอบหลังการอบรม เพื่อรับวุฒิบัตร โดยกรอกอีเมล์ และชื่อ-นามสกุลพร้อมคำนำหน้า และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนกดส่ง


หากมีผู้ทำแบบทดสอบเต็มจำนวนของระบบรายวันแล้วครับ ให้ผู้เข้าทำแบบทดสอบมาทดสอบในวันถัดไปนะครับ
ขอบคุณที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้ และทำแบบทดสอบออนไลน์ครับ