อบรมออนไลน์ หลักสูตร "แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3" - hongpagkru

12 เม.ย. 2563

อบรมออนไลน์ หลักสูตร "แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3"


หลักสูตรแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3

คำชี้แจงก่อนทำการอบรมด้วยระบบออนไลน์ ไว้ดังนี้
1. ทำแบบทดสอบก่อนอบรม 
2. ศึกษาเนื้อหาตามเนื้อเรื่องให้เข้าใจ 
3. ทำแบบทดสอบหลังอบรม เพื่อทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
4. ทำข้อทดสอบผ่าน 75 % ได้วุฒิบัตรการอบรมด้วยระบบออนไลน์  
5.รับวุฒิบัตรที่หน้าเว็บไซต์วันถัดไปค่ะ
หากคุณครูไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบได้ 
เนื่องจากจำนวนผู้เข้าทำแบบทดสอบเต็ม
ตามที่ระบบกำหนดสามารถเข้าทำได้ในวันถัดไปนะคะ
ใจเย็นๆ ค่ะ ระบบจะเปิดทุกวัน มีหลายหลักสูตรค่ะไลน์สำหรับสอบถามเรื่องอบรมออนไลน์ค่ะ

ตัวอย่างเกียรติบัตร

***********************
โปรดอ่านค่ะ 
**วุฒิบัตรไม่ส่งผ่าน Email... เนื่องจากมีจำนวนมากเกินจำกัดค่ะ.

******ระบบเปิด 24 ชั่วโมง****
วุฒิบัตร  ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์หลักสูตรที่อบรม
 ตั้งแต่ เวลา 10.00 น.ของทุกๆวัน 
อบรมวันนี้ ได้รับวุฒิบัตรในวันถัดไปนะคะ
***.......ขอบคุณค่ะ.........***

ลิงก์รวมเกียรติบัตร สำหรับผู้ที่เข้าอบรมและทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ แยกไว้ที่หน้าเว็บอบรมเป็นรายวัน