- hongpagkru

17 เม.ย. 2565

 


โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน (Excel) ประเมินค่านิยม 123 ประการ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราห์และเขียนสื่อความ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดย ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน

  • ประเมินค่านิยม 123 ประการ
  • ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ
  • ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ ชุมนุม แนะแนว และกิจกรรมสาธารณประโยชน์)


แบ่งปัน โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน
แบ่งปัน โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน

แบ่งปัน โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน

แบ่งปัน โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน

วิธีใช้โปรแกรม

ดาวน์โหลดโปรแกรมเข้าเครื่องตัวเองก่อนแก้ไขนะครับ โดยคลิกที่ไอคอนดาวน์โหลด (มุมขวาบน)

ขอขอบคุณ โรงเรียนบ้านขะเนจื้อ

ขอขอบคุณและติดตามผลงาน ครูTee ได้ที่ Youtube chanel ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee